คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2017

การเรียนรู้ IS

เป็นพื้นที่แสดงออกถึงความสนใจ ความรู้ ความสามารถ ในลักษ […]

หุ่นยนต์

  Roomba หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นสำหรับใช้ในครัวเรือ […]

ดนตรี

กำลังดำเนินการ

คอมพิวเตอร์