ทักทาย

สวัสดีครับ นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์นี้

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกฝน และแสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อบริการนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป หวังว่าจะป็นประโยชน์ให้กับทุก ๆ ท่าน ดังเจตนารมของโรงเรียนอนุบาลฯ ของเรา

หากท่านมีข้อแนะนำประการใด กรุณาส่งคำแนะนำของท่านมาที่ job@anuban.ac.th ทางทีมงานจัดทำเว็บไซด์จะนำข้อเสนอแนะขอท่านมาพัฒนาเว็บไซด์ต่อไป

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้เกี่ยรติเยี่ยมชมเว็บไซด์นี้

ทีมงานพัฒนาเว็บ