นักเรียนคะแนนเต็ม O-NET

กำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมครับ
แหล่งข้อมูล http://www.anuban.ac.th/?p=713
                  http://www.anuban.ac.th/?p=1637