หนวดปลาหมึก

หนวดปลาหมึกจัดเป็นไม้พุ่มประดับที่สูงเต็มที่ไม่เกิน 2-3 เมตร เจริญเติบโตเร็วมาก ใบมีสีเขียวเป็นมัน หนวดปลาหมึก มีหลายชนิด มีทั้งใบเล็ก ใบใหญ่ แต่จะมีลักษณะเหมือนกันคือใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียว โดยแต่ละกิ่งจะมีใบประมาณ 7-15 ใบ และกางออกคล้ายกับนิ้วของคน

หนวดปลาหมึกนิยมปลูกเป็นแนวสวนของบ้าน เพราะฟอร์มใบเป็นแฉกสวยงาม เลี้ยงดูง่าย ชอบแดดกึ่งร่ม ชอบน้ำและความชื้น แต่เมื่อนำหนวดปลาหมึกมาปลูกภายในอาคารก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ ควรรดน้ำวันเว้นวัน เมื่อปลูกไปนานๆ หนวดปลาหมึกจะมีลำต้นที่สูง จึงควรตัดยอดออกเพื่อให้แตกกิ่งก้านสาขาและทรงพุ่มสวยงาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera actinophylla
วงศ์ ARALIACEAE
ถิ่นกำเนิด ประเทศควีนแลนด์ ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย
แสงแดด ปานกลาง
อุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นปานกลาง และต้องการมากในขณะที่ต้นยังเล็ก
น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง
การดูแล ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง ควรให้น้ำแต่น้อย แต่ให้บ่อยๆ ครั้งโดยจับดินในกระถางดู ถ้าแห้งควรให้น้ำ
การปลูก ขยายพันธุ์โดยการตัดชำ ดินปลูกใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 2 ครั้ง ควรเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกปี
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการตัดชำ
อัตราการคายความชื้น ปานกลาง
อัตราการดูดสารพิษ ปานกลาง

 

แหล่งข้อมูล http://www.panmai.com/Pollution/Pollution_15.shtml