เข็มชมพู

ดอก
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ดอกประดับ
ลักษณะทั่วไป : ดอกดกและแน่น ดอกมีสีชมพู เป็นพืชเขตร้อน เป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ลำต้น :  กิ่งก้านมีขนาดใหญ่และแข็งแรง
ใบ : ใบเรียงตรงข้าม มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใ  ใบสีเขียวเข้มเป็นวงรี
ดอก : ติดกันเป็นหลอด ปลายดอกแยกเป็น 4-5 กลีบ  รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ กลีบดอกสีชมพูเข้ม
ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ  ให้ร่มเงา  ตกแต่งสวน
ใบดอก
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด  ตอนกิ่ง  ปักชำ
แหล่งข้อมูล http://www.wattano.ac.th/wattano/web_saunpluak/My%20Hip/054.html