เล็บครุฑกระจก

ชื่อท้องถิ่น:เล็บครุฑกระจก

ชื่อสามัญ: 

ชื่อวิทยาศาสตร์: : Polyscia guilfoylei Baill var. victoriaeBaill

ชื่อวงศ์: ARAKIACEAE

ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม

ลักษณะพืช:เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก  ลำต้นส่วนแก่สีน้ำตาลอ่อน  ลำต้นส่วนยอดมีสีเขียว  ลายน้ำตาล กระสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นเป็นข้อ   ก้านใบสี้เขียวอ่อน มีลายสีน้ำตาลไหม้  ใบเป็นใบรวม มี  3 ใบย่อยใบลักษณะกลมคล้ายใบบัวบก   สีเขียว ด่างขาวที่ขอบใบ ขอบใบหยักละเอียด

การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น

อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ปักชำ

แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/mttoffysribuarat2556/phrik